Wiadomości

Warto wiedzieć

Katolicki Portal Internetowy
 • Modlitwa wielkopostna w "kościołach stacyjnych" Krakowa 2018 roku

  Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski również w tym roku, w czasie Wielkiego Postu, zaprasza wiernych archidiecezji krakowskiej, szczególnie mieszkańców Krakowa, do codziennego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych.

 • Dwuletni program duszpasterski (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość”

   

  Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

 • Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2016

  Jak dziś wygląda Miłosierny Samarytanin?
  Czy potrafimy zatrzymać się aby pomóc potrzebującemu?

  Pomóż nam pokazać, że miłosierdzie to nie tylko słowo - weź udział w Plebiscycie!

 • Orędzie papieskie na Wielki Post 2017

  Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

  Drodzy Bracia i Siostry!

  Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem

  ...
 • Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

  «Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5)
  Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach

  Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni

  ...