Przekierowanie na stronę zależną od dnia tygodnia

Komponent przekierowuje na stronę w zależności od dnia tygodnia. Wpisz w poniższy kod adresy w miejsce przykładowych (mogą być pełne lub względne w ramach serwisu).

Wklej poniższy kod na swojej stronie:

<SCRIPT language="JavaScript">
data = new Date()
if (data.getDay() == 0) //niedziela
document.location="http://www.trafiony.com"
if (data.getDay() == 1) //poniedzialek
document.location="http://www.katolicki.net"
if (data.getDay() == 2) //wtorek
document.location="http://www.katoogle.pl"
if (data.getDay() == 3) //sroda
document.location="http://www.trafiony.com"
if (data.getDay() == 4) //czwartek
document.location="http://www.katolicki.net"
if (data.getDay() == 5) //piatek
document.location="http://www.katoogle.pl"
if (data.getDay() == 6) //sobota
document.location="http://www.trafiony.com"
</SCRIPT>

Wymogiem legalnego użytkowania komponentu, jest poinformowanie nas o stronie www, na której został umieszczony!