Radio Anioł Beskidów

Program

Radio nadaje program całodobowo. Jego szczytem jest eucharystia, transmitowana w dni powszednie o 8.15, a w niedziele o 10.30. Urządzenia, którymi obecnie dysponuje radio umożliwiają transmisję z kościoła w Komorowicach. Program przed Mszą służy przygotowaniu do niej. Zajmuje go modlitwa (pacierz, jutrznia, godzinki) i refleksja. Codziennie odmawiamy ze słuchaczami Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, nieszpory (lub w tym czasie nabożeństwo majowe albo różaniec), Apel Jasnogórski i kompletę. Duży nacisk radio kładzie na formację religijną. Na czoło wysuwa się tutaj teologia biblijna. Kilkakrotnie w ciągu dnia wracamy do tekstów czytań mszalnych, ze szczególnym uwzględnieniem komentarza do Ewangelii. Prowadzimy również ciągłą lekturę Pisma św. z komentarzem (Godzina Biblijna). Głosimy także katechezę. Codzienny program dopełniają dane kalendarzowe o dniu, sylwetki patronów dnia oraz kalendarium historyczne - zestawienie rocznic wydarzeń, które w danym dniu przypadają, własny serwis informacyjny, wzbogacony o dziennik Radia Watykańskiego oraz audycje poradnicze i popularnonaukowe, dotyczące m.in. zdrowia, wychowania, książki, filmu, muzyki, kultury słowa i obyczajów. Dokładny program radiowy prezentuje ramówka, zamieszczona w załączeniu.

Anielska muzyka
Stosunkowo największą ilość czasu antenowego zajmuje muzyka. W radiu diecezjalnym - poza muzycznymi blokami tematycznymi prezentujemy wyłącznie muzykę chrześcijańską, również ją traktując jako narzędzie ewangelizacji. Muzyka ta, choć cicho o niej w mediach, coraz bardziej się rozwija, jest na coraz wyższym poziomie, przyciąga coraz więcej profesjonalnych twórców i wykonawców, jest coraz łatwiej dostępna. W radiu często pojawia się tez muzyka klasyczna, a w okolicach programów modlitewnych muzyka kościelna.

Żadnych reklam
Radio diecezjalne działa według statusu nadawcy społecznego, to znaczy nie emituje reklam ani żadnych materiałów sponsorowanych. Radio darmowo przekazuje ogłoszenia - od komunikatów o oficjalnych uroczystościach kościelnych każdego szczebla, aż po oferty pracy, pomocy i ogłoszenia drobne. Radio promuje i ogłasza tylko dobre przedsięwzięcia.